Przygotowanie terenu do rozpoczęcia nowej inwestycji w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością pozbycia się pozostałości starych budowli, co nierzadko przybiera formę przeprowadzenia wyburzenia lub rozbiórki, czyli demontażu całego lub części obiektu. Takie działanie może być niezbędne również, gdy planowana jest przebudowa albo gruntowna modernizacja. Prace wyburzeniowe oraz rozbiórkowe oznaczają usuwanie dużych elementów konstrukcji, pociągają więc za sobą szereg poważnych zagrożeń zarówno dla biorących w nich udział pracowników, jak i osób postronnych. Przekonajmy się, jakich zasad należy przestrzegać przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych i podczas ich trwania.

Jak powinno się przygotować rozbiórkę lub wyburzenie?

Najważniejszym etapem przygotowania do rozpoczęcia robót wyburzeniowych lub rozbiórkowych jest właściwe zabezpieczenie terenu, na jakim mają być prowadzone oraz odcięcie dochodzących do niego mediów, przede wszystkim gazu i energii elektrycznej, ale także wody. Kluczowe będzie ponadto ogrodzenie terenu budowy, a także umieszczenie tablic ostrzegawczych wskazujących na rodzaj istniejącego zagrożenia. Przepisy wymagają umieszczenia w widocznym miejscu tablicy ostrzegawczej. Potrzebne może się okazać również rozstawienie siatek zabezpieczających. Istotne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej, a więc obszaru, na którym mogą upadać fragmenty budowli lub jej elementy. Jej zasięg to co najmniej 6 metrów albo 1/10 wysokości burzonego obiektu.

Co jest ważne podczas rozbiórki?

Pracownicy prowadzący prace rozbiórkowe muszą być wyposażeni w odpowiednie do realizowanych zadań środki ochrony indywidualnej. Przy korzystaniu z tarcz do cięcia elementów konieczne mogą się okazać m.in. okulary ochronne, a przy używaniu młotów pneumatycznych rękawice przeciwwibracyjne. Jeżeli korzysta się z ciężkiego sprzętu, powinien on wydawać sygnały dźwiękowe i być wyposażony w pomarańczowe światło ostrzegawcze. Trzeba też pamiętać o zakazie przebywania w strefie niebezpiecznej, na niższych kondygnacjach oraz w obiektach mogących ulec samoistnemu zawaleniu się.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246