Back to top

Piasek

Piasek jest najczęściej występującą skałą osadową luźną, składającą się z niewielkich ziaren mineralnych, głównie z kwarcu. Ziarna te powstają z litej skały, dotkniętej korozją, która pojawiła się na skutek niszczących działań oceanu. Do powstania minerałów przyczynia się napór fal, niskie temperatury i wiatr. Ze względu na skład wyróżniamy trzy rodzaje piasków: kwarcowe, arkozowe i szarogłazowe. Piaski kwarcowe są najbardziej rozpowszechnione, a tworzą je niemal wyłącznie kryształy kwarcu oraz niewielkie ilości skaleni, muskowitu i minerałów. Piaski arkozowe to mieszanka kwarcu, skaleni i śladowych ilości mik, a szarogłazowe złożone są z części skał drobnokrystalicznych.

Biorąc pod uwagę genezę, możemy wyróżnić piaski wydmowe, rzeczne, rzecznolodowcowe i morskie. Barwa może być bardzo zróżnicowana, a wpływają na nią części składowe, takie jak skalenie, glaukonity, wodorotlenki i tlenki żelaza. Tworzą piaski żółte, białe, czerwone, brunatne, zielone oraz czarne. Używa się ich w przemyśle szklarskim, hutnictwie, budownictwie. Dużą popularnością cieszą się piaski zawierające minerały ciężkie. Piaski dostarczają związków mineralnych roślinom, które za pomocą korzeni mogą pobierać niezbędne składniki odżywcze. Występując w glebie, umożliwiają także obieg wody oraz powietrza. Pokłady piasku pod ziemią są w stanie magazynować duże ilości ściekającej do niej wody.

Większość przedmiotów zrobionych ze szkła, nie powstałoby bez piasku, stopionego w temperaturze ponad 1400 oC, z domieszką innych surowców. Otrzymane tworzywo można dowolnie obrabiać, zwijać, wydmuchiwać, rozciągać i zginać. Przeprowadza się również proces uszlachetniania piasków, w którym wypłukuje się zanieczyszczenia  i segreguje na poszczególne frakcje. Wykorzystuje się je do produkcji betonu, zapraw, wyrobów betonowych, mas bitumicznych. Piaski najwyższej jakości biorą udział w uzdatnianiu wód pitnych oraz technologicznych. Znajdują zastosowanie przy pracach melioracyjnych i w oczyszczalniach ścieków.

 

Dostępne frakcje: 0-2.

 

Zastosowanie:

  • budowa dróg
  • produkcja betonu, kostki brukowej, prefabrykatów
  • suche mieszanki zapraw, klejów i mas samopoziomujących
  • uzdatnianie wód pitnych
  • dekoracja ogrodów
  • stabilizacja dróg gruntowych