Szeroko pojęte prace budowlane nie byłyby możliwe bez odpowiedniego sprzętu. Jednym z najczęściej wykorzystywanych są koparki. Wykopy są niezbędne podczas budowy domów. Trzeba je stworzyć, aby później móc wykonać fundamenty. W tym celu najbardziej praktyczne okazują się niewielkie maszyny, tak zwane minikoparki.

Najważniejszym zadaniem koparek jest wykonywanie wykopów. Te są konieczne podczas budowy domów, dróg, torowisk oraz podziemnych systemów komunikacji. Można nimi wykopać rowy, a nawet zbiorniki wodne. Dzięki tym urządzeniom łatwiejsze jest również przenoszenie sypkiego materiału i odpadów w inne miejsce. Koparka przyda się także w pracach wydobywczych. Można nią oddzielać, a także przeładowywać pozyskany urobek. Do prac budowlanych często wykorzystuje się również koparko – ładowarki, przede wszystkim do przeładowywania materiałów sypkich, takich jak żwir lub piasek.

Jakie są najczęściej wykorzystywane rodzaje koparek?

Nasza firma zajmuje się bezpiecznym transportem koparek na plac budowy. Koparki używane w budownictwie można podzielić ze względu na przeznaczenie oraz wielkość. Do pracy na dnie wykopu są przystosowane koparki przedsiębierne. Wykonuje się nimi największe wykopy. Z kolei na górnej ich krawędzi mogą pracować urządzenia podsiębierne. Wykorzystuje się je do tworzenia wykopów liniowych, na przykład pod budynki. Są więc idealne na niewielkich powierzchniach.

Nowoczesne koparki można podzielić również ze względu na sposób chwytania wydobywanych materiałów. Pierwszą grupę stanowią urządzenia chwytakowe, najbardziej popularne w budownictwie. Można wykorzystać je na terenach intensywnie nawodnionych do pogłębiania koryt i wydobywania gruntu z wody. Koparka chwytakowa znajduje zastosowanie również w budowie studni. Wyróżnia się także koparki zbierakowe, które służą do tworzenia wykopów przez wleczony na linie zbierak. Są idealne na łatwo oddzielających się terenach. Odrębną grupę stanowią tak zwane minikoparki. Dzięki niewielkim, kompaktowym rozmiarom wykorzystuje się je do pracy w dość trudno dostępnych miejscach.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246