Realizacja każdej nowej inwestycji budowlanej, niezależnie od jej charakteru i skali wymaga odpowiedniego przygotowania. Trzeba sporządzić odpowiednie projekty budowlane i plany robót, a także zgromadzić wymagane pozwolenia. Jednak pierwszymi pracami budowlanymi wykonywanymi w terenie jest zwykle niwelacja terenu. Wymaga ona użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, a jej ukończenie pozwala na przystąpienie do dalszych prac. Sprawdźmy, na czym polega niwelacja terenu i jak się ją przeprowadza.

Sprzęt do prac niwelacyjnych

Niwelacja terenu polega na przygotowaniu miejsca dla nowej inwestycji budowlanej. Jest prowadzona w przypadku budowy obiektów kubaturowych, tj. wszelkiego typu budynków, a także przy przygotowaniu podłoża dla obiektów budownictwa liniowego, m.in. dróg lub linii kolejowych. Niwelacja jest zaliczana do robót ziemnych i prowadzona przy użyciu ciężkiego sprzętu. Najczęściej przy małych i niezbyt skomplikowanych inwestycjach wystarczy pojedyncza koparko-ładowarka. W przypadku bardziej złożonych projektów używa się m.in. koparek, spycharek, sprzętu do zagęszczania gruntu, a także równiarek różnego typu.

Przeprowadzanie niwelacji

Prace niwelacyjne mogą mieć różny zakres i przebieg. W ich ramach zwykle usuwa się resztki obiektów znajdujących się na działce, gdzie ma powstać nowy budynek lub droga. Usuwa roślinność – karczuje się drzewa, wycina krzewy, a także wywozi zgromadzone niepotrzebne materiały. W zależności od sytuacji może zaistnieć też potrzeba usunięcia starej infrastruktury wszelkiego rodzaju, od pozostałości stalowych słupów energetycznych po zasypanie starych drenaży i odwodnień.

Po pracach przygotowawczych przystępuje się do właściwego wyrównywania terenu. Zasypywane są wszelkie wgłębienia i usuwane górki. Zbiera się wierzchnią warstwę gleby, a podłoże może być zagęszczane w razie potrzeby.

Roboty niwelacyjne najczęściej są częścią prowadzonych na szerszą skalę prac ziemnych. W ich ramach mogą być przemieszczane masy ziemi, kopane wykopy czy formowane nasypy. Mimo tego, że prace niwelacyjne są prowadzone często na bardzo rozległym terenie, ich dokładność zawsze musi być bardzo duża, a teren uformowany na właściwą wysokość i szerokość.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246