Przygotowanie nowej inwestycji łączy się często z potrzebą usunięcia istniejących obiektów budowlanych, których obecność koliduje z lokalizacją nowego przedsięwzięcia. Wymaga to wykonania prac mających na celu wyburzenie i rozbiórkę budynku, drogi lub konstrukcji. Warto jednak pamiętać, że oznacza to też konieczność dopełnienia niezbędnych formalności, których rodzaj zależy od typu budowli. Przekonajmy się, kiedy można przystąpić do robót w takiej sytuacji.

Rozpoczęcie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych a pozwolenie na budowę

Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe są zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczane do robót budowlanych, co sprawia, że do ich przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie zezwolenia na budowę. Inwestor lub działający w jego imieniu wykonawca musi więc złożyć wymagane dokumenty, a rozpoczęcie działań jest możliwe wówczas, gdy urząd wyda na nie pozwolenie, co powinno nastąpić w terminie do 65 dni. Od tej zasady istnieją wyjątki – pozwolenie nie będzie niezbędne, jeżeli budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty opieką konserwatorską, jego wysokość musi być jednak mniejsza niż 8 metrów. Dodatkowym warunkiem jest to, aby jego odległość od granicy działki była mniejsza niż połowa wysokości obiektu. Zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych nie trzeba też uzyskiwać, o ile wyburzenie lub rozbiórka będzie dotyczyło obiektu albo urządzenia budowlanego, którego wzniesienie nie wymaga jego zdobycia, a budowle nie mają charakteru zabytkowego.

Rozpoczęcie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych a zgłoszenie budowy

Przy wyjątkach, które nie pociągają za sobą konieczności występowania o zezwolenie, konieczne będzie dokonanie zgłoszenia. W takim przypadku do rozpoczęcia robót przy usuwaniu istniejącego obiektu może dojść po 21 dniach od dopełnienia tego obowiązku, o ile urząd nie zgłosi w tym okresie swoich zastrzeżeń. Warto wspomnieć, że rozbiórka i wyburzenie mogą się rozpocząć niezwłocznie w sytuacji, gdy obiekt grozi zawaleniem, nawet wtedy trzeba jednak będzie zadbać o formalności.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246