Prace związane z wykonywaniem wykopów pod fundamenty z pozoru wydają się stosunkowo mało skomplikowane, w praktyce jednak jest to proces, który wymaga nie tylko dokładnego zaplanowania, ale również umiejętnej realizacji z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu. Wszelkie nieprawidłowości lub błędy mogą prowadzić do fatalnych skutków. Istotną kwestią jest dobór właściwej metody wykonania wykopów pod fundamenty, co zależy od m.in. rodzaju gruntu, głębokości, wymaganej głębokości posadowienia, rodzaju fundamentów itp.

Wykopy pod fundamenty — jak mogą być wykonane?

Wszelkie prace związane z wykonywaniem wykopów poprzedzone są wytyczeniem obrysu domu, za co odpowiada geodeta. Podczas wytyczenia dochodzi do wyznaczenia zewnętrznych krawędzi lub osi ścian. Są to linie, które wyznaczają, gdzie dokładnie będą przebiegać wykopy.

Szerokość i głębokość wykopów musi odpowiadać założeniom projektowym. Na etapie przygotować niezbędne jest też określenie, jaki sprzęt będzie niezbędny do sprawnego przeprowadzenia prac. Nasza firma świadczy usługi wykonywania wykopów koparką w Lublinie i okolicach. W praktyce jednak zdarzają się i takie sytuacje, w których trzeba pracować z użyciem tradycyjnej łopaty, czyli ręcznie.

Do najważniejszych metod wykonywania wykopów pod fundamenty zaliczamy:

  • Wykopy z całkowitym usunięciem gruntu pod obrysem budynku. Jest to najbardziej pracochłonna metoda, ale często konieczna, np. przy sypkich i mało zagęszczonych gruntach. Prace realizuje się z zastosowaniem koparki, co znacznie przyspiesza cały proces. Dzięki koparce wykop, który obejmuje cały obrys budynku, może powstać nawet w kilka godzin. Następnie układany jest tzw. chudy beton, wytyczane są ławy, wykonane jest deskowanie i zbrojenie podłużne.
  • Wykopy z usunięciem gruntu w miejscu ław wylewanych w deskowaniu. W porównaniu do wcześniej opisanej metody ten rodzaj wykopów jest mniej pracochłonny. Konieczne jest usunięcie gruntu wyłącznie w miejscach występowania ław fundamentowych. Dno wykopu musi być wypoziomowane, po czym układa się na nim zbrojenie.
  • Wykopy z usunięciem gruntu pod ławy wylewane bez deskowania. Fundamenty wylewane bezpośrednio w gruncie są stosunkowo najłatwiejsze, chociaż możliwe tylko w niektórych sytuacjach — przy sprzyjających warunkach gruntowych. Prace wykonuje się ręcznie.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246