Rodzaje kruszyw budowlanych

Kruszywa od wielu lat są wykorzystywane w budownictwie podczas różnych czynności. Jest to między innymi jeden z podstawowych składników betonu. Bardzo często służą także do wysypywania powierzchni w celu jej wzmocnienia. Firmy budowlane mają możliwość skorzystania z wielu różnego rodzaju kruszyw, a każde z nich ma zróżnicowane właściwości. Które z nich należą do najchętniej i najczęściej wybieranych?

Kruszywo, czyli co?

 

Kruszywem nazywany jest materiał o strukturze ziarnistej, który znajduje zastosowanie w wielu obszarach budownictwa. Pozyskuje się je głównie ze źródeł kopalnianych, jednak istnieje również sposób pozyskiwania kruszywa z recyklingu. To pochodzące z recyklingu wymaga jednak dodatkowych zabiegów – odpowiedniego przetworzenia wraz z uszlachetnieniem. Jest to jednak doskonały sposób na ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych.

 

Kruszywa budowlane stanowią aż 70% składu betonu oraz wpływają bezpośrednio na trwałość całej mieszanki. Wykorzystywane do produkcji betonu, muszą być nie tylko odporne na działanie niskich temperatur, ale również posiadać odpowiedni stopień wilgotności czy nasiąkliwości. Budownictwo wykorzystuje różnego rodzaju betony, a ich właściwości uzależnione są głównie od kruszywa, jakie zostaną zastosowane do jego produkcji.

 

Najczęściej wykorzystywane rodzaje kruszywa

 

Rynek oferuje szeroki wybór różnego rodzaju kruszywa. Dobranie odpowiedniego jest gwarancją wykonania poprawnie planowanych prac. Praktycznie każdy materiał wykazuje się różnymi właściwościami. Kruszywa o charakterze budowlanym można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą stanowią materiały organiczne, natomiast drugą mineralne. Pierwsze z nich nazywane są inaczej kruszywami zwykłymi. Do nich zalicza się między innymi:

  • naturalne – skalne,
  • rozdrobnione – np. piasek, żwir,
  • łamane ze skał – np. miał, grys,
  • sztuczne – kruszywa poddane obróbce termicznej,
  • odpadowe oraz pochodzące z recyklingu.

 

Drugą kategorię stanowią kruszywa mineralne, które dzielą się następująco:

  • lekkie – czyli naturalne, np. węglanoporyt,
  • ciężkie – naturalne, jak również odpadowe.

 

Na rynku można znaleźć wiele firm, które zajmują się dystrybucją piasku, żwiru, czy innych materiałów. W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na jakość oferowanych kruszyw, ponieważ może być to kluczowym kryterium wyboru.

 

Wróć do bloga

Jeśli zależy Ci na

Wieloletnim doświadczeniu
Solidnym wykonaniu
Szerokiej ofercie
test
Wykwalifikowanym zespole
Profesjonalnym podejściu
Terminowości

Skontaktuj się z nami!

tel. 605 133 133