Okres eksploatacji budynków może być różny, a wiele obiektów jest użytkowanych nieprzerwanie przez całe stulecia. Zdarza się jednak, że pogorszenie stanu technicznego budowli sprawia, że nie można jej dłużej użytkować. Nierzadko właściciel terenu może również zmienić swoje plany co do sposobu jego wykorzystania. Może też dojść do sytuacji, w której w miejscu, gdzie znajduje się budynek, jest planowana inna inwestycja, np. budowa drogi. W takich przypadkach konieczne staje się skorzystanie z usług firmy, która oferuje szybkie i fachowe wyburzenia. W Lublinie roboty związane z rozbiórkami i usuwaniem istniejących konstrukcji sprawnie wykonuje PW Stachyra. Przekonajmy się, jakie formalności się z tym wiążą.

Procedura związana z przygotowaniem robót wyburzeniowych

Wszystkie inwestycje i roboty związane z ich przygotowaniem muszą być wykonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim z regulacjami zawartymi w Prawie budowlanym. Zawiera ono cały katalog prac uznawanych za roboty budowlane, których prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wśród nich znajdują się także prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, planując ich rozpoczęcie, trzeba więc zawczasu zadbać o jego otrzymanie. Warto pamiętać, że oznacza to konieczność złożenia odpowiedniej dokumentacji, a czas oczekiwania aż starostwo rozpatrzy sprawę i wyda niezbędny dokument, wynosi 65 dni.

Czy zawsze jest potrzebne pozwolenie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie zezwolenia na budowę nie będzie konieczne w przypadku, gdy prace dotyczą obiektu albo urządzenia budowlanego, którego wzniesienie nie wymaga jego zdobycia. Nie jest ono też potrzebne do prac wówczas, kiedy wysokość jest mniejsza niż 8 metrów, a odległość od granicy działki okaże się mniejsza niż połowa wysokości obiektu.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246