Wyburzanie budynków bez względu na to czy prowadzone jest na terenie zurbanizowanym,  wśród istniejącej zabudowy, czy też na terenie odosobnionym nie może odbywać się w sposób dowolny. O czym trzeba pamiętać, podejmując się wyburzenia budynków?

Jak przebiega wyburzenie budynków? - Metody działania

Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych zależą od kilku parametrów, z których z pewnością kluczowe znaczenie ma obrana metoda wyburzeń. Obiekty budowlane można bowiem wyburzać dwoma głównymi metodami: tradycyjną oraz z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. Każda z nich niesie odmienne zagrożenia dla zdrowia i życia nie tylko ekipy pracującej, ale także osób będących w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac. Sytuacja ta sprawia, że podstawą działań musi być projekt i plan postępowania. Jest to nic innego, jak krok po kroku opisane jaki rodzaj prac ma być wykonany ze wskazaniem środków zabezpieczeń, w jakie powinni być wyposażeni pracownicy wykonujący zlecenie.

Wszystkie osoby znajdujące się na miejscu wyburzeń powinni zostać zaopatrzeni w sprzęt ochronny jak: hełmy ochronne, rękawice czy szelki bezpieczeństwa,  a sam teren powinien być ogrodzony i odpowiednio oznakowany tablicami informacyjnymi. O zasadach prowadzenia rozbiórek mówi Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporządzenie Ministrów Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1947 r. o warunkach bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych. Zgodnie z przepisami roboty rozbiórkowe niebezpieczne należy wykonywać przez fachowe przedsiębiorstwo, posiadające wykonawcę o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i zatrudniające pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

Jak prowadzić rozbiórkę budynku?

Poza ogrodzeniem terenu i wyposażeniem pracowników w środki ochrony zdrowia należy zadbać o wyznaczenie stref niebezpiecznych, urządzenie składowiska materiałów. Nie można prowadzić jednocześnie rozbiórki na kilku kondygnacjach, a przed ich rozpoczęciem sprawdzić, ze wszelkie instalacje (prąd, gas, woda) zostały odłączone od sieci.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246