Jakie należy zachować standardy bezpieczeństwa podczas wyburzania budynków?

Wyburzanie budynków bez względu na to czy prowadzone jest na terenie zurbanizowanym,  wśród istniejącej zabudowy, czy też na terenie odosobnionym nie może odbywać się w sposób dowolny. O czym trzeba pamiętać, podejmując się wyburzenia budynków?

Jak przebiega wyburzenie budynków? - Metody działania

Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych zależą od kilku parametrów, z których z pewnością kluczowe znaczenie ma obrana metoda wyburzeń. Obiekty budowlane można bowiem wyburzać dwoma głównymi metodami: tradycyjną oraz z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. Każda z nich niesie odmienne zagrożenia dla zdrowia i życia nie tylko ekipy pracującej, ale także osób będących w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac. Sytuacja ta sprawia, że podstawą działań musi być projekt i plan postępowania. Jest to nic innego, jak krok po kroku opisane jaki rodzaj prac ma być wykonany ze wskazaniem środków zabezpieczeń, w jakie powinni być wyposażeni pracownicy wykonujący zlecenie.

Wszystkie osoby znajdujące się na miejscu wyburzeń powinni zostać zaopatrzeni w sprzęt ochronny jak: hełmy ochronne, rękawice czy szelki bezpieczeństwa,  a sam teren powinien być ogrodzony i odpowiednio oznakowany tablicami informacyjnymi. O zasadach prowadzenia rozbiórek mówi Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporządzenie Ministrów Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1947 r. o warunkach bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych. Zgodnie z przepisami roboty rozbiórkowe niebezpieczne należy wykonywać przez fachowe przedsiębiorstwo, posiadające wykonawcę o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i zatrudniające pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

Jak prowadzić rozbiórkę budynku?

Poza ogrodzeniem terenu i wyposażeniem pracowników w środki ochrony zdrowia należy zadbać o wyznaczenie stref niebezpiecznych, urządzenie składowiska materiałów. Nie można prowadzić jednocześnie rozbiórki na kilku kondygnacjach, a przed ich rozpoczęciem sprawdzić, ze wszelkie instalacje (prąd, gas, woda) zostały odłączone od sieci.

Wróć do bloga

Jeśli zależy Ci na

Wieloletnim doświadczeniu
Solidnym wykonaniu
Szerokiej ofercie
test
Wykwalifikowanym zespole
Profesjonalnym podejściu
Terminowości

Skontaktuj się z nami!

tel. 605 133 133