Jakie kruszywo do budowy dróg?

W budownictwie drogowym powszechnie wykorzystuje się wiele materiałów pochodzenia naturalnego, jak i sztucznego, w tym kruszywa przetworzone z odpadów poprodukcyjnych i wydobywczych. Surowce używane do budowy dróg i autostrad muszą spełniać szereg warunków i obowiązujących normy budowlane.

Kruszywo drogowe: surowce naturalne

Kruszywa naturalne to surowce pochodzenia mineralnego, które rozdrobnione są albo w wyniku erozji, albo poprzez mechaniczne rozdrobnienie litych skał. Pozyskuje się je nie tylko z kopalni piasku i żwiru, ale również dna rzek czy jezior. Dzielimy je na:

  • kruszywa żwirowe (powstają w ramach naturalnych procesów erozyjnych),
  • kruszywa łamane (powstałe w ramach mechanicznego rozdrobnienia litej skały).

Wśród kruszyw naturalnych, które są najczęściej wykorzystywane przy budowie dróg, wyróżniamy:

  • żwir — osadowa skała okruchowa występująca w luźnej postaci o średnicy od 2 mm do kilku centymetrów. Stosowana jest w produkcji betonu i masy bitumicznej. Podczas budowy dróg służy również jako podkład.
  • grys — rodzaj kruszyw łamanych. Przy budowie dróg wykorzystywany na warstwy wiążące, wyrównawcze i ścieralne.
  • tłuczeń — pozyskiwany w ramach mechanicznego rozdrobnienia skał. Wykorzystywany jest jako budulec nawierzchni drogowych i kolejowych.

Kruszywo drogowe: surowce sztuczne

Kruszywa sztuczne znajdują obecnie coraz częstsze zastosowanie, również przy budowie dróg. Dzielimy je na kilka grup w zależności od rodzaju i sposób uzyskiwania.

  • Są to przede wszystkim kruszywa drogowe pochodzenia mineralnego, które pozyskiwane są z odpadów przemysłowych poddawanych obróbce termicznej. W ten sposób powstaje m.in. keramzyt i glinoporyt.
  • Oprócz tego coraz większe znaczenie mają kruszywa z recyklingu, które powstają w ramach przetwarzania surowców nieorganicznych wykorzystywanych w budownictwie. Przykładem jest żużel wielkopiecowy i paleniskowy, a także łupkoporyt i gralit, czyli kruszywa z recyklingu poddane stosownej obróbce termicznej.

Kruszywa do budowy dróg: jakimi cechami się wyróżnia?

Konkretne parametry kruszywa do budowy dróg w dużej mierze zależą od przeznaczenia oraz stosownej technologii. Od tego zależy m.in. uziarnienie czy gęstość objętościowa poszczególnych frakcji i gatunków.

W każdym przypadku jednak kruszywo do budowy dróg musi odznaczać się wysoką wytrzymałością oraz optymalną odpornością na zmienne, często skrajne warunki atmosferyczne. Kruszywa drogowe mają bezpośredni wpływ na trwałość nawierzchni drogowej.

 

Wróć do bloga

Jeśli zależy Ci na

Wieloletnim doświadczeniu
Solidnym wykonaniu
Szerokiej ofercie
test
Wykwalifikowanym zespole
Profesjonalnym podejściu
Terminowości

Skontaktuj się z nami!

tel. 605 133 133