Tynk wykonuje się nie tylko w celu nadania estetycznego wyglądu, ale również dla zabezpieczenia zewnętrznych elementów budynku przed działaniem czynników atmosferycznych czy zanieczyszczeniami. Istotnym składnikiem zapraw budowlanych jest piasek. Aby tynkowanie zapewniło oczekiwane rezultaty, konieczne jest zastosowanie piasku o odpowiednich właściwościach.

Piasek do tynkowania: podstawowe właściwości

W zaprawach do tynkowania zastosowanie znajduje zastosowanie piasek, będący kruszywem drobnoziarnistym. W tym zakresie kruszyw wyróżniamy dwa typy piasku:

  • piasek o ziarnach o średnicy do 2 mm,
  • piasek o ziarnach o średnicy 1 mm.

Każdy z powyżej wymienionych typów dzieli się na kolejne gatunki — w zależności od zawartości pyłów i różnorodnych zanieczyszczeń. Piaski gatunku pierwszego mają ich w sobie mniej. Każdy piasek przeznaczony do stosowania w zaprawie musi być odpowiednio sortowany i oczyszczony poprzez sianie i płukanie. W ten sposób wszelkie zanieczyszczenia są usunięte, dzięki czemu zaprawa zyskuje wyższą jakość. Najlepsze efekty zapewnia najdrobniejsza frakcja kruszywa drobnoziarnistego, jaka dostępna jest w ofercie naszej kopalni piasku w Lublinie.

Uziarnienie piasku do tynkowania

Zastosowany piasek do tynkowania może różnić się uziarnieniem w zależności od wykonywanych warstw tynku. Zgodnie z funkcjonującymi zaleceniami w pierwszej warstwie, którą stanowi tzw. obrzutka, może być użyty piasek o uziarnieniu 2 do 1 mm. W drugiej warstwie (tzw. narzut) zalecane jest zastosowanie ziaren piasku o parametrach od 1 do 0,5 mm, a gładź, czyli trzecią warstwę, wykonuje się piaskiem od 1 do 0,25 mm.

Warto przy tym dodać, że uziarnienie piasku użytego do tynkowania ma bezpośredni wpływ na efekty, jakie chcemy uzyskać. Trzeba też uwzględnić inne czynniki, takie jak np. rodzaj podłoża czy miejsce wykonywania tynków (zewnętrzne lub wewnętrzne). Im mniejsze uziarnienie piasku, tym gładszą powierzchnię tynku uzyskamy. Dlatego też do wykonania ostatecznej warstwy tynku najlepiej dodać najdrobniejszy piasek. Jeżeli jednak zamierzenie jest inne, a więc powierzchnia celowo ma być chropowata, do zaprawy należy dodać kruszywo o nieco większych ziarnach — gruby piasek, a nawet drobny żwir.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246