Realizacja żadnej inwestycji budowlanej nie może obyć się bez korzystania z kontenerów na gruz. Ich dobór nigdy nie może być jednak przypadkowy. Od czego w praktyce zależy?

Dobór pod względem wielkości

Podstawowym kryterium przy wyborze jest to, jaką wielkość ma mieć kontener na gruz, co będzie uzależnione m.in. od rodzaju wykonywanych prac. W przypadku małych remontów, doskonale sprawdzą się modele do 2m3. Przy kompleksowych remontach domów i mieszkań, niezbędny będzie odpowiednio większy kontener, nawet do 6m3.

Jeśli natomiast zasobnik ma znaleźć się na miejscu dużej inwestycji budowlanej, wówczas inwestorzy sięgają najczęściej po warianty powyżej 8m3. Oczywiście wyspecjalizowane firmy mają wiele różnych modeli kontenerów na gruz. Chętnie doradzają też w zakresie wyboru tak, aby inwestor nie przepłacił za wynajem, ale też nie musiał borykać się z koniecznością nieustannego wywozu.

Wynajem ze względu na konstrukcję

Okazuje się, że wielkość kontenera na gruz nie jest jedynym kryterium, które trzeba brać pod uwagę przy wyborze. Ważnym czynnikiem jest również jego konstrukcja, rozróżnia się bowiem warianty odkryte i zakryte. Te pierwsze są popularniejsze i zdecydowanie ułatwiają czynności związane z wyrzucaniem odpadów. Sprawdzają się jednak podczas krótkich prac, bowiem ze względu na brak obudowy, pozostawione na dłużej odpady mogą ulec namoknięciu.

Drugi wariant to kontenery zakryte. Zdecydowanie lepiej korzystać z nich wtedy, gdy prace są prowadzone przez dłuższy okres czasu lub w takim miejscu, w którym trzeba uniknąć wydostającego się pyłu. Z tego powodu takie modele sprawdzają się w przypadku remontów mieszkań w bloku, gdy kontener jest pozostawiony blisko okien innych mieszkańców i wydostający się pył mógłby być dla nich uciążliwy.

Cena wynajmu

Nie ulega wątpliwości, że przy wyboru kontenera na gruz znaczenie ma również koszt takiej usługi. Trzeba odpowiednio wcześniej o niego dopytać, a także dowiedzieć się, na jaki czas zasobnik może być pozostawiony na placu budowy. Różne firmy mogą mieć bowiem różne zasady z tym związane.

Jak widać wybór odpowiedniego kontenera na gruz to wypadkowa kilku różnych czynników. Zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywa jednak jego wielkość i trzeba ją dobrze dopasować ze względu na wykonywane prace.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246