Wszystkie obiekty budowlane mają określony czas, w jakim mogą być bezpiecznie eksploatowane. W przypadku budowli przemysłowych może on być stosunkowo krótki nie tylko z uwagi na wytrzymałość struktury nośnej, ale przede wszystkim na szybkie zmiany technologii oraz konieczności dostosowywania się nowych branż do stale zaostrzanych wymogów związanych z ochroną środowiska. Często kres użytkowania poszczególnych budynków albo konkretnych ich części wynika ze spadku opłacalności produkcji. Sposobem na przygotowanie terenu do kolejnej inwestycji oraz metodą pozbywania się infrastruktury, której stan techniczny zagraża bezpieczeństwu, jest prowadzenie robót wyburzeniowych. Przekonajmy się, jak wygląda to w przypadku obiektów przemysłowych, a zwłaszcza kominów.

Czym charakteryzują się kominy przemysłowe?

Instalacje przemysłowe to zróżnicowana infrastruktura, na którą składa się wiele obiektów od wszelkiego typu rurociągów czy konstrukcji stalowych aż po chłodnie kominowe lub kominy służące odprowadzaniu do atmosfery dymów generowanych podczas procesów technologicznych. W większości przypadków budowle tego rodzaju mają dość dużą wysokość, ich wyburzenie wymaga więc zastosowania odpowiedniej technologii – w przypadku mniejszych urządzeń możliwe jest korzystanie z opcji cięcia konstrukcji przy użyciu pił diamentowych albo klasycznych koparek wyburzeniowych. Przy wyższych obiektach konieczne może być skorzystanie z materiałów wybuchowych. W większości przypadków mniejsze kominy to konstrukcje stalowe lub wznoszone z cegieł. Największe kominy to jednak zwykle trudniejszy do usunięcia żelbet.

Wyburzenia kominów a bezpieczeństwo

Ze względu na wysokość kominów i wynikające z upadku ich pozostałości zagrożenia prace wyburzeniowe muszą być prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad BHP oraz szczególną ostrożnością. Najważniejsze będzie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji planowanych robót oraz wyznaczenie strefy niebezpiecznej, a także zablokowanie dostępu osobom postronnym. Ważne będzie też zmniejszenie pylenia np. za sprawą zraszania albo korzystania z siatek. Robót nie można prowadzić w niesprzyjających warunkach pogodowych np. przy silnym wietrze.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246