Czasami zdarza się tak, że budynek nie może być użytkowany z uwagi na to, że stwarza zagrożenie dla ludzi. Mowa tutaj na przykład o domach, które przez wiele lat stały nieużywane, a niektóre elementy ich konstrukcji uległy zniszczeniu. Przed rozpoczęciem poszukiwań firmy, która zajmie się rozbiórką czy wynajmem kontenerów na gruz, warto jednak dowiedzieć się, jak kwestia rozbiórki powinna wyglądać z formalnego punktu widzenia. Co trzeba załatwić i gdzie zgłosić się po pomoc, aby bezpiecznie rozebrać dom?

Jakie dokumenty są niezbędne przy rozbiórce domu? 

Przed rozpoczęciem prac związanych z rozbiórką budynku należy zająć się kwestiami formalnymi. Możemy wymienić kilka czynników, od których zależy, jakie dokumenty będą niezbędne – nie zawsze wymagane jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Mowa tutaj o takim budynku, którego powierzchnia nie przekracza 25 metrów kwadratowych. Należy również nadmienić, że jednocześnie nie może on być zabytkiem. W niektórych sytuacjach może być wymagane tak zwane zgłoszenie. Należy je załatwić, jeżeli wyburzany budynek ma wysokość nieprzekraczającą ośmiu metrów i stoi w odpowiedniej odległości od granicy działki.

Jednak w przypadku domów najczęściej mamy do czynienia z budynkami, których powierzchnia przekracza 25 metrów kwadratowych i są wyższe. W takich przypadkach konieczne jest pozwolenie na rozbiórkę, które wymaga dostarczenia do urzędu wielu dokumentów, między innymi zgody właściciela obiektu, sposobu zapewnienia mienia i ludzi, opisu i zakresu przeprowadzanych prac czy szkicu usytuowania projektu.

Jak bezpiecznie przeprowadzić rozbiórkę domu? 

Równie ważne co uzyskanie pozwolenia na wyburzenie jest to, aby przeprowadzone prace były bezpieczne. Właśnie dlatego należy zadbać nie tylko o to, by na teren robót dostarczyć kontenery na gruz, ale również o bezpieczeństwo i higienę pracy. Jedną z zasad, które znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, jest ta, że rozbiórka musi być przeprowadzona przez profesjonalną ekipę. Firma, która się tym zajmuje, musi zadbać o odłączenie domu od instalacji (na przykład kanalizacyjnej i elektrycznej). Co więcej, proces wyburzania musi być przeprowadzony z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, które jest w stanie zapewnić doświadczona ekipa fachowców.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246