Jakie pozwolenia są konieczne przy pracach wyburzeniowych?

Okres eksploatacji budynków może być różny, a wiele obiektów jest użytkowanych nieprzerwanie przez całe stulecia. Zdarza się jednak, że pogorszenie stanu technicznego budowli sprawia, że nie można jej dłużej użytkować. Nierzadko właściciel terenu może również zmienić swoje plany co do sposobu jego wykorzystania. Może też dojść do sytuacji, w której w miejscu, gdzie znajduje się budynek, jest planowana inna inwestycja, np. budowa drogi. W takich przypadkach konieczne staje się skorzystanie z usług firmy, która oferuje szybkie i fachowe wyburzenia. W Lublinie roboty związane z rozbiórkami i usuwaniem istniejących konstrukcji sprawnie wykonuje PW Stachyra. Przekonajmy się, jakie formalności się z tym wiążą.

Czytaj dalej

Jak prawidłowo przeprowadzać wyburzenia kominów?

Wszystkie obiekty budowlane mają określony czas, w jakim mogą być bezpiecznie eksploatowane. W przypadku budowli przemysłowych może on być stosunkowo krótki nie tylko z uwagi na wytrzymałość struktury nośnej, ale przede wszystkim na szybkie zmiany technologii oraz konieczności dostosowywania się nowych branż do stale zaostrzanych wymogów związanych z ochroną środowiska. Często kres użytkowania poszczególnych budynków albo konkretnych ich części wynika ze spadku opłacalności produkcji. Sposobem na przygotowanie terenu do kolejnej inwestycji oraz metodą pozbywania się infrastruktury, której stan techniczny zagraża bezpieczeństwu, jest prowadzenie robót wyburzeniowych. Przekonajmy się, jak wygląda to w przypadku obiektów przemysłowych, a zwłaszcza kominów.

Czytaj dalej

Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzeń

Przygotowanie terenu do rozpoczęcia nowej inwestycji w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością pozbycia się pozostałości starych budowli, co nierzadko przybiera formę przeprowadzenia wyburzenia lub rozbiórki, czyli demontażu całego lub części obiektu. Takie działanie może być niezbędne również, gdy planowana jest przebudowa albo gruntowna modernizacja. Prace wyburzeniowe oraz rozbiórkowe oznaczają usuwanie dużych elementów konstrukcji, pociągają więc za sobą szereg poważnych zagrożeń zarówno dla biorących w nich udział pracowników, jak i osób postronnych. Przekonajmy się, jakich zasad należy przestrzegać przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych i podczas ich trwania.

Czytaj dalej

Kiedy można zacząć prace rozbiórkowe?

Przygotowanie nowej inwestycji łączy się często z potrzebą usunięcia istniejących obiektów budowlanych, których obecność koliduje z lokalizacją nowego przedsięwzięcia. Wymaga to wykonania prac mających na celu wyburzenie i rozbiórkę budynku, drogi lub konstrukcji. Warto jednak pamiętać, że oznacza to też konieczność dopełnienia niezbędnych formalności, których rodzaj zależy od typu budowli. Przekonajmy się, kiedy można przystąpić do robót w takiej sytuacji.

Czytaj dalej

Jak przetransportować konstrukcje stalowe?

Konstrukcje stalowe wykorzystywane jest w budownictwie przemysłowym do budowy hal produkcyjnych, magazynów, ale nie tylko. Trwałość i poziom bezpieczeństwa, jaki zapewniają szkielety z metalu, sprawiają, że to coraz chętniej wybierany materiał budowlany do stawiania różnego rodzaju powierzchni handlowych, ale również dużych budynków dla przemysłu. Jak zapewnić bezpieczeństwo w trakcie przewozu elementów ze stali?

Czytaj dalej

Jakie należy zachować standardy bezpieczeństwa podczas wyburzania budynków?

Wyburzanie budynków bez względu na to czy prowadzone jest na terenie zurbanizowanym,  wśród istniejącej zabudowy, czy też na terenie odosobnionym nie może odbywać się w sposób dowolny. O czym trzeba pamiętać, podejmując się wyburzenia budynków?

Czytaj dalej

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246